Miniguide til, hvad du skal undgå og huske, når du skriver opgave eller synopsis.

1. Forsøg hele tiden at opnå en sammenhængende tekst, der ikke springer i emner og begreber. Hvis du præsenterer teori om leg så er det teori om leg og ikke om læring eller den professionelle pædagog. Udfold derfor teorien(erne) analytisk og anvend relevante fagbegreber

2. Lav ofte overskrifter, der gør teksten systematisk og overskuelig. Adskil eventuelt præsentation, analyse og diskussion. Men brug ikke for meget tid på det, hvis det falder for svært. Metode er godt, men det vigtigste (er for mig at se) indhold og en tilpas, overskuelig tekst, der demonstrerer overblik, indblik og selvstændige valg.

3. Undgå bastante og unuancerede udtalelser dvs. hold en vis distance og skepsis overfor det stof du arbejder med – hold en dør på klem så du ikke fremstår rigid. Undgå således uheldige formuleringer og bastante udsagn som f.eks.:

”Når læreplaner ryger ind i børnehaven så ryger legen ud”

”Dannelse drejer sig om at opføre sig ordentligt”

”I skolen foregår ”voksenstyret læring” i børnehaven bestemmer børnene selv”.

”Skolen har et fagligt syn på børns udvikling medens daginstitutionen sørger for det personlige”.

”Når man er professionel skal man have professionel viden.”

”Pædagogens fornemste opgave er at få teorien til at passe til praksis”.

Refleksion er vigtig for at være en professionel pædagog.

”Pædagogen og læreren skal have overblik (Er det egentlig så let?) og være fleksibel (ja men i forhold til hvad, hvem og hvorfor).

”Det vigtigste er, at børnene har det godt og er i trygge rammer”.

“Det postmoderne samfund er uoverskueligt og teorierne ændrer sig hele tiden så man ikke kan regne med noget mere”.

4. Undgå, at teoripræsentation bliver opremsende eller usammenhængende og uden relevans for opgaven. Find og brug gerne få velvalgte citater og prøv at eksemplificere med egne praksiserfaringer. Ikke for meget og for langt, men som afrunding eller præcision af en tankegang eller diskussion.

Eksempel: Ikke ”Stern er født, opvokset blev 75 år osv.” …….Men Stern gør opmærksom på en cental pointe i forhold til f.eks., at ” relationer er livsvigtige for menneskers trivsel og psykisk velbefindende” …..og så kommer introduktion af eksempelvis begrebet affektiv afstemning eller andre relevante begreber, som netop præcist udfolder, at vi som mennesker har brug kvalitetsrelationer med hinanden. Herefter kan du eventuelt kommentere eller analysere et praksiseksempel, der er eksemplarisk dvs. er forbilledeligt for den tankegang du er i gang med at undersøge. Det viser nemlig, at du er i stand til dels at forstå en mere abstrakt tangegang (teorien) og dels kan omsætte teori i praksis for på denne måde at skabe perspektiver og få ideer til nye handlemuligheder i den praksis, du udøver din professionsvirksomhed i.

Ikke sådan at forstå, at teorien direkte skal styre praksis eller omvendt, men som en måde hvorpå, du har forøget din viden og handlekompetence på et fagligt grundlag og dermed viser, at du har været i stand til at tilegne dig et fagligt stof og omsætte det på en personlig måde. Det betyder nemlig du har forøget din professionalitet, hvor både faglige og personlige forhold indgår som et samlet hele. Og det er i virkeligheden hele formålet med at skrive en opgave eller synopsis. Og det du bliver bedømt på til eksamen!

Tilføj kommentar:

Du skal være logget ind for at kunne skrive kommentarer:
Share |