Professionsviden.dk

Professionsviden.dk er en hjemmeside, der henvender sig til studerende på de danske professionsuddannelser inden for det pædagogiske, sociale og sundhedsfaglige område. Hensigten med dette site er derfor at formidle erfaringer og viden, der har relevans og interesse for professionsstuderende samt ikke mindst online studiehjælp via f.eks. skype.

En pædagog, en lærer, en sygeplejerske, en socialrådgiver, en fysioterapeut, en ergoterapeut etc., har alle noget til fælles og noget der adskiller dem. Det fælles er, at en professionsudøvende skal kunne tænke, handle og føle vidensbaseret i den profession, man udøver sin virksomhed i.

Dermed sagt, at den viden, der kan tilvejebringes på sitet ikke er specifik for lige netop en bestemt professionsuddannelse. Ambitionen er anderledes bred uden at være uaktuel og praksisfjern. Og det er netop det, som kendetegner en professionsuddannelse – altså det forhold at teori og praksis skal udgøre sammenhængskraften i uddannelsen og formålet med uddannelsen dvs. at uddanne og danne mennesker med en særlig kompetence af professionel karakter med henblik på at kunne udøve professionsvirksomhed i en særlig pædagogisk, social og sundhedsfaglig samfundsmæssig institutionel sammenhæng.

Det er altså ikke ligegyldigt hvad man gør, hvordan man gør det og hvorfor man gør det. En profession stiller krav til dem der indgår i professionen – den professionsudøvende. Og de krav og vilkår har altid en faglig og personlig dimension, der udspringer af kulturelle, sociale, økonomiske, politiske, faglige, personlige og samfundsmæssige forhold.

Vi har derfor valgt at kategorisere indholdet på sitet som et forhold mellem professionsviden og dels et emne, et tema eller et perspektiv og dels som teoripræsentation af en bestemt teoretiker indenfor for et særligt vidensfelt af generel betydning for professionsstuderende.

Der vil som sagt også være mulighed for personlig netbaseret faglig og personlig vejledning samt litteraturhenvisninger, links til forlag, relevante hjemmesider og andre studieportaler.

Tilføj kommentar:

Du skal være logget ind for at kunne skrive kommentarer:
Share |