Søren Lauridsen - Curriculum vitae.

Uddannelsesbaggrund.

- Cand. Pæd. i Almen Pædagogik 2002. Karaktergennemsnit i 11 fag (9.5) efter 13 skalaen.
- Folkeskolelærer 1988 med musik og religion som liniefag.
- Matematisk – Fysisk student 1983.

Ansættelsesforhold.

2006 – 2007: Ansat som seminarielektor og adjunkt i pædagogik på CVU-Midtvest med hovedarbejdssted på pædagoguddannelsen i Ikast. 2007 – ? : Omfattende censorarbejde indenfor pædagoguddannelsen, involvering i socialpædagogisk forskningsprojekt med arbejdstitlen: ”Hvorfor sker der svigt i socialpædagogisk arbejde i professionsfeltet på trods af uddannelse og ledelse?”
2004 – 2006 : Ansat som adjunkt og pædagogikunderviser i CVUVITA – Pædagoguddannelsen og Udviklingsenheden for Efter-Videreuddannelsen for pædagoger.
1996 – 2004 : Ansat som souschef samt periodevis konstitueret leder af den samlede institution bestående af Resenbro børnehave, skolefritidsordning, fritids- ungdomsklub i tidsrummet med i alt ca. 220 børn og unge. Silkeborg Kommune. Ansat ved Resenbro Skole som underviser i musik og støttepædagog i forskellige perioder i tidsrummet. Silkeborg Kommune.
1991 – 1995 : Ansat som klubassistent i Mini, Junior og Ungdomsklubben Skovby Mosegård i tidsrummet med i alt 200 børn og unge. Hovedarbejdsområder musik, bevægelse og udendørsaktiviteter. Galten Kommune. Leder af Silkeborg kommunes musikøvehus ” Lydpotten” for ung rockmusik 1991 – 1995. Silkeborg Kommune.
1988 – 1991: Vikar på forskellige skoler i Silkeborg Kommune.

Undervisningserfaring i pædagoguddannelsen i CVU-Midtvest og CVU- Vita.

- Underviser i grunduddannelsen og efter- videreuddannelsen.
- Undervisningsforløb i pædagogik på 1.semester, 3 semester, 5 semester og 7 semester.
- Underviser i musik på 1 og 4 semester.
- Projektvejleder, eksaminator samt intern og ekstern censor på alle afsluttende prøver og eksaminer i pædagogik på pædagoguddannelsen.
- Undervisning på praktikindkald.
- Undervisning af praktikvejledere.
- Bachelorvejleder.
- Vejleder på diverse projektforløb.
- Praktikkørsel på diverse normal og specialinstitutioner i hele Midt- og Nordjylland.
- Praktiklærer for pædagogstuderende på alle årgange.
- Udpeget som censor af censorformandsskabet 2006.
- Censor på PD- uddannelsen i videnskabsteori og pædagogik.

Undervisningserfaring på Efter- Videreuddannelsesafdelingen i CVU-Midtvest.

- Undervisning på PD-uddannelsen i modulerne videnskabsteori og pædagogik, projektledelse og læreplaner samt forsøgs og udviklingsarbejde (opstart 2007).
- Undervisning af pædagogisk personale i Ringkøbing og Viborg kommune på tre dages læreplanskurser i bl.a. dokumentation og evaluering gennem en periode på 1 ½ år.

Deltagelse i forsøgs og udviklingsarbejde i CVU-Midtvest.

- Deltaget i og analyseret, udarbejdet og evalueret i forhold til læseplanerne i undervisningsforløbene på Ikast-seminariet.
- Deltagelse i forskningsprojekter i CVU-Midtvest.
- Deltager i forskningsprojekt med arbejdstitlen: Sociale forskelle og reproduktion i daginstitutioner. Forskningsprojektet forventes afsluttet 2008.

Undervisnings i Efter- videreuddannelsesafdelingen i CVUVITA.

- Undervisning på PD-uddannelsen i videnskabsteori og pædagogik.
- Forelæsning om ”Demokratisk dannelsesteori som legitimationsgrundlag for fritidspædagogikken”.

Forsøgs og udviklingsprojekter i CVUVITA.

- Ansøgt om fået tildelt midler 80.000 kr. fra CVUVITA`s forsknings og forsøgsmidler med projekttitlen: Børneleg og demokratiske læreprocesser.

Erfaringer med undervisning samt forsøgs og udviklingsarbejde udenfor seminarieverdenen.

- Undervist personale i egen praksisinstitution i systemisk teori og metode, supervisionsformer, ledelsesstile, psykosocialt arbejdsmiljø og mobning.
- Deltaget i og været intern teoretisk sparringspartner i Silkeborg kommunes udviklingsprojekt vedrørende skole-sfo samarbejde.
- Deltaget i ”Landsforeningen Ungdomsringens” landsdækkende projekt om medlemsdemokrati i ungdomsklubberne.
- Deltaget i forskellige ledelsesudviklings og personaleudvikingsprojekter i Silkeborg kommune, herunder etablering, vedligeholdelse og udvikling af netværksgrupper.

Tilføj kommentar:

Du skal være logget ind for at kunne skrive kommentarer:
Share |