Søren Lauridsen ansvarshavende faglig redaktør og on-line underviser/vejleder.

 
Søren Lauridsen

Søren Lauridsen

Seminarielektor. Cand. pæd. i almen pædagogik. Censor på pædagogiske professionhøjskolero, faglig websiteredaktør og on-lineunderviser på www.professionsviden.dk.

email: sl@professionsviden.dk
http://professionsviden.dk
 

Faglig baggrund: Mit afsæt for at beskæftige mig med professionsfaglig vidensformidling, rådgivning, vejledning, konsultation og on-line undervisning er med udgangspunkt i dels en teoretisk overbygning af min folkeskolelæreruddannelse i form af en akademisk kandidatgrad i almen pædagogik og dels mange års erfaring fra det praktisk pædagogiske fagområde indenfor især det normalpædagogiske felt.

Jeg har således arbejdet med pædagogik og pædagogiske processer i mere end 25 år og har på denne baggrund opnået en bred vifte af pædagogisk viden, indsigt og handlemuligheder i forhold til centrale områder, emner og temaer.

Min styrke i pædagogisk konsultativ/rådgivningsmæssig sammenhæng er derfor en solid opbygning af relevante personlige, kommunikative, vidensmæssige samt handlings og formidlingskompetencer i forhold til feltet – altsammen baseret på uundværlige perspektiver fra både praksis og teori.

Jeg har igennem årerne dels været ansat som klubassistent, klubleder, skolepædagog, souschef og dels som pædagogikunderviser på adjunkt og lektorniveau på forskellige seminarier samt en omfattende censorvirksomhed inden for pædagoguddannelsen.

Opsummering:
Mit erfarings og vidensgrundlag er opbygget ved at være aktiv deltager i pædagogiske processer, refleksioner, analyser og handlinger på både individ, institutions og samfundsmæssigt niveau. Jeg bevæger mig gerne indenfor alle tre områder og ser professionalitet som bl.a. det at kunne flytte sig fra konkret praksis til teoretisk refleksion og omvendt for på denne måde at få overblik og dybere forståelse i forhold til den virkelighed, som rekvirenten måtte ønske sig og har brug for her og nu.

Tilføj kommentar:

Du skal være logget ind for at kunne skrive kommentarer:
Share |