Rådgivning/vejledning - lærerstuderende.

 
Søren Lauridsen

Søren Lauridsen

Seminarielektor. Cand. pæd. i almen pædagogik. Censor på pædagogiske professionhøjskolero, faglig websiteredaktør og on-lineunderviser på www.professionsviden.dk.

email: sl@professionsviden.dk
http://professionsviden.dk
 

Som studerende kan man få brug for en faglig og personlig sparringspartner, der ikke er en del af seminariets hverdag.

Studievejledningen, underviserne og medstuderende er selvfølgelig en god og nødvendig hjælp, men det kan indimellem være udmærket med en kombination af fag-faglig hjælp og personlig vejledning fra en ekstern person, der også kender kravene, betingelserne og mulighederne i forhold til det at være studerende på et lærerseminarium.

Måske har du brug for ekstra støtte og hjælp i forhold til:

- Lektiehjælp. At forstå et afgrænset fagligt stofområde, en bestemt teori eller særlige fagbegreber. F.eks. moderniteten, didaktik, dannelse, kompetence, videnskabsteori, opdragelse, teorier om demokrati og demokratisering, pædagogisk udviklingsarbejde, socialpædagogik, klassisk pædagogik, legeteori, læringsteori, social inklusion/eksklusion, empati, refleksion, m.v.

- Udarbejdelse af et mundtligt oplæg. Hvad ”brænder” igennem?

- Opgaveskrivning. Hvad skal der til? Opbygning af en skriftlig opgave. Problemformulering. Metodeovervejelser. Indledning. Valg af teori. Teoriinddragelse. Brug af egne erfaringer. Praktikoplevelser. Diskussion. Kritik. Konklusion. Litteratursøgning.

- Gennemlæsning af bestemte afsnit fra en opgave. Forslag til ”opstramning” af tekst. Begrebet tekstflow.

- Synopseskrivning. Opbygning. Valg af diskussionspunkter.

- Eksamensnervøsitet. Eksamensskræk. Eksamensbekymringer. Prøveeksamen.

- At forstå rollefordelingen og dynamikken i gruppearbejde eller en studiegruppe.

- ”Lettere” personlige problemer og udfordringer. Selvudvikling. At være en del af et hold. At turde sige sin mening. At opnå øget selvtillid og selvværd. At føle sig værdsat.

- Jobansøgning. Det kan også være du har brug for faglig kompetence i forbindelse med udarbejdelse af en målrettet jobansøgning.

Tilføj kommentar:

Du skal være logget ind for at kunne skrive kommentarer:
Share |