Noter og notatteknik - et selvstudie.

 
Søren Lauridsen

Søren Lauridsen

Seminarielektor. Cand. pæd. i almen pædagogik. Censor på pædagogiske professionhøjskolero, faglig websiteredaktør og on-lineunderviser på www.professionsviden.dk.

email: sl@professionsviden.dk
http://professionsviden.dk
 

Introduktion af tre typer notatteknik som et middel til at forstå og huske tekster, undervisning og projektarbejde.

Hvad er det?
Hvordan gør man det?
Hvorfor er det en god ide?

Hvorfor lave (gode)noter?
Når det lykkedes at lave gode noter fremmer og understøtter det din læreproces fordi notater forudsætter, at du opfatter og via (meta)refleksion bearbejder og formuler det du læser på din egen måde.

- I notatprocessen transformeres bog-viden til din-viden.
Noter er med til at fastholde din koncentration og fokusering på stoffet.

- Dårlige noter kan desværre være spild af tid og måske endda ligefrem begrænse din læreproces .

- Noter er med til at skabe overblik og indblik.

- Noter er med til at strukturere din forståelse af viden

- Noter er med til at opbygge dit eget vidensreservoir, som du hurtigt kan referere til, hvis du bliver i tvivl om noget.

- Noter er med til at fastholde et depot af viden som er særlig velegnet ved studielæsning, eksamenslæsning og projektlæsning.

- Noter kan læses igen og igen.

- Noter afslører på hvilket niveau, du har forstået stoffet!

Sådan laver man gode undervisningsnoter?
Opdel et stykke A4 papir så du har et sidehoved med dato, sidetal og overskrift. Overskrifter på emner skrives på venstre side og selve noterne på højre side. Lav god plads mellem overskrifterne så du kan vende tilbage til bestemte overskrifter, hvis der dukker noget nyt op undervejs.
Det kan være en god ide at vente med overskrifter indtil du har skrevet noterne færdig.

- Noter kun pointer: Undgå procesbeskrivelser og mellemregninger.

- Gode noter afhænger af god forberedelse – jo bedre for-forståelse jo bedre notater. Brug dine læseteknikker!

- Da tiden er knap kan du lave dit eget skriftsymbolsprog F.eks.,
> medfører, resulterer, fører til.
+ og, også, desuden, endvidere
= ensbetydende med, lig med, det samme som
~ skal tages med forbehold, måske usikkert

  • Litteraturhenvisning.

Brug dine egne forkortelser som f.eks.
DK Uddannelsestænkning
UV Undervisningsdifferentiering
SK Social kapital
PM Postmodernismen
Men selvfølgelig heller ikke overdrive.

Lad være med at tænke på stavefejl, grammatik eller flot sætningsopbygning – det skal være effektivt, hurtigt og letforståeligt – tiden er begrænset.

Læsenoter
Skriv noterne i margen eller på et stykke papir så husker du det bedre. Når du laver læsenoter har du bedre tid til refleksion og kan også bedre koncentrere dig om at skrive præcise noter f.eks. i forhold til formålet med læsningen, pointer, holdninger, synspunkter, argumenter, begrundelser, sammenhænge, problemer m.v.

- Fremhæv med blyant, men ikke for meget.

- Lav gule sedler med et lille notat om, hvorfor du har ”placeret den” så du husker vigtige forhold.

- Notatteknik i forhold til grundbøger søger at tilvejebringe et hurtigt overblik over en hel bog så du er i stand til at gengive den ud fra dine noter.

- Notatteknik i forhold til projektarbejde søger i modsætning hertil efter bestemte sammenhænge, pointer m.v. i forhold til f.eks. en problemformulering.

- Brug referencerne i dine noter så du kan huske, hvor de stammer fra og hvad de drejer sig om.

Kreative noter.

- Grafiske modeller, illustrationer, tegninger m.v. kan være med til at skabe og fremme en mere holistisk forståelse af det du læser og appellerer til højre hjernehalvdel, men mangler til gengæld venstre hjernehalvdels analytiske detaljerigdom.

- Cirkeldiagrammer som grafisk model kan f.eks. give dig et indblik i reversible selvforstærkende sociale marginaliseringsprocesser f.eks. I forhold til inklusion og eksklusion i skole – hjem relationen.

Mindmaps.

- Mindmaps er rigtig gode til at vise forskellige tilgange og perspektiver i forhold til en pædagogisk problemstilling, tema eller emne og skaber på denne måde et landkort over det, man er i gang med at forholde sig til.

- Mindmaps er/kan også i forhold til projektlæsning være med til at selektere væsentligt fra uvæsentligt og dermed skabe præcision, afgrænsning og mening.

Tags:

Tilføj kommentar:

Du skal være logget ind for at kunne skrive kommentarer:
Share |